Wandelpaden.nl

Amateurradio

Welkom op Peter’s pagina. Na mijn examen voor radiozendamateur ben ik sinds december 1980 met een “C” machtiging onder de roepletters PE1FTM actief. In juli 1983 ben ik geslaagd voor het morse examen en behaalde mijn “A” machtiging. Hierdoor werden mijn roepletters gewijzigd in PA3DBV. In januari 1997 ben ik gestart met APRS op 2 meter (144.862.5 MHz) en kwam met mijn weerstation via Packetradio in de lucht. Hiervoor gebruikte ik als software DOS APRS. Mijn weerstation is een Ultimeter type 2000 van Peetbros, met ingebouwde barometer. Aan dit weerstation is een regenmeter gekoppeld. In een weerhuisje bevestigd aan een paal op 1,5 meter van de grond zit de buitentemperatuurmeter / vochtigheidssensor. Tevens worden de windsnelheid en richting weergegeven. Het weerstation berekent zelf met behulp van deze meetgegevens het dauwpunt. Om dit via packetradio zichtbaar te maken gebruik ik sinds kort UI-View (geschreven door Roger Barker) in combinatie met WX-Link (geschreven door Jan Spoelstra PE1BYW). De voor APRS toegewezen frequentie is 144.800 MHz. De PC is een Pentium 4, 1.4 GHz met 256 Mb intern geheugen. Als TNC gebruik ik een TNC2S. De gebruikte zender is een TM-V7E van Kenwood en de antenne is een Diamond X-5000. Mijn roepletters zijn medio 1999 gewijzigd en het amateurradiostation heeft nu de roepletters PA1PV.
Zie voor genoemde software ook de links naar de makers.